-100%

دوره آموزش عالی بازاریابی دیجیتال 23 دوره در یک پکیچ

دوره آموزش عالی بازاریابی دیجیتال 23 دوره در یک پکیچ

20,000 تومان رایگان

در انبار موجود نیست

20,000 تومان رایگان

با استفاده از بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام کسب و کار خود را گسترش دهید و به کسب درآمد از اینترنت بپردازید

Availability: در انبار موجود نمی باشد دسته:

توضیحات

در دوره بازاریابی دیجیتال چه چیزی را یاد می گیرم؟

 • شما نحوه استفاده از چندین استراتژی بازاریابی دیجیتالی اثبات شده را خواهید آموخت
 • شما بازاریابی رسانه های اجتماعی را با استفاده از تمامی محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی برای رشد کسب و کار خود خواهید آموخت
 • با در نظر گرفتن اقدامات در طول دوره، نتایج واقعی خواهید یافت
 • شما هویت نام تجاری خود را بهبود میبخشید و مخاطبان برند خود را رشد خواهید داد
 • لیست ایمیل های شما، ترافیک وب سایت، تعداد مشترکین و فالور های رسانه های اجتماعی افزایش خواهید داد
 • شما نرخ تبدیل و فروش را با تکنیک های دنیای واقعی افزایش خواهید داد

الزامات

 • هیچ دانش قبلی بازاریابی لازم نیست
 • شما باید آماده اقدام و نتایج واقعی باشید!

 

توضیحات

شما به دنبال یک دوره بازاریابی دیجیتال کامل که همه چیز برای  تبدیل شدن به یک متخصص بازاریابی دیجیتال آموزش بدهد هستید، درست است؟

شما دوره درست بازاریابی دیجیتال را پیدا کرده اید!

با مهارت هایی که در دوره بازاریابی دیجیتالی آموخته اید، می توانید:

رشد کسب و کار خود

کار خوبی در صنعت بازاریابی پیدا کنید

به مشتری کمک کنید تا کسب و کار خود را افزایش دهد

ما می خواهیم به شما کمک کنیم کسب و کار خود را با بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، بازاریابی ایمیل و موارد دیگر رشد دهید

ما وعده می دهیم تا همه چیز را که می توانیم برای کمک به شما در تمام ضمینه های بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی  است مهیا کنیم:

 1. BRANDING
 2. WEBSITES
 3. EMAIL MARKETING
 4. BLOGGING
 5. COPYWRITING
 6. SEO (Search Engine Optimization)
 7. YOUTUBE
 8. VIDEO MARKETING 
 9. FACEBOOK PAGES
 10. FACEBOOK GROUPS
 11. FACEBOOK ADS
 12. FACEBOOK FOR LOCAL BUSINESSES 
 13. GOOGLE ADS
 14. GOOGLE ANALYTICS 
 15. TWITTER
 16. INSTAGRAM
 17. GOOGLE PLUS
 18. PINTEREST
 19. LINKEDIN
 20. PERISCOPE
 21. LIVE-STREAMING ON SOCIAL MEDIA
 22. PODCASTING
 23. QUORA

بسیاری از ابزار و استراتژی توصیه می کنیم و آموزش به شما استفاده کاملا رایگان می باشد!

هدیه های دوره آموزشی بازاریابی دیجیتال

 • چک لیست قابل دانلود برای نگه داشتن شما در مسیر
 • راهنماهای قابل دانلود برای کمک به اقدامات شما
 • مطالعات موردی برای نشان دادن  به شما در پشت صحنه استراتژی ما

 

اساتید چه کسانی هستند؟

چیز جالبی در این دوره این است که شما دو معلم دارید Phil Ebiner و Diego Davila  که از بازاریابی دیجیتال برای رشد شغل های شش گانه خود استفاده کرده اند.

با بیش از 300،000 دانش آموز در دوره های Udemy فیل و دیگو می دانند چطوری به مبتدیان ، مهارت های بازاریابی دیجیتالی را می آموزش دهند آنها تکنیک ها و استراتژی هایی را که در بسیاری از دوره های محبوب ترکیب کرده و همه را در این دوره بازاریابی دیجیتال کامل ارائه می دهند.

مخاطبان دوره دیجیتال مارکتنیگ چه کسانی هستند؟

 • کارآفرینان، صاحبان کسب و کار، وبلاگ نویسان، YouTubers، طرفداران رسانه های اجتماعی
 • صاحبان وب سایت ها می خواهند که ترافیک وب، نرخ تبدیل و فروش را افزایش دهند
 • صاحبان کسب و کار که مایل به استفاده از بازاریابی دیجیتال (رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، یوتیوب و بسیاری از استراتژی های دیگر) برای رشد کسب و کار خود هستند
 • هر کسی که مایل است بازاریابی خود را انجام دهد و پول خود را هدر ندهد

این دوره آموزشی به زبان انگلیسی می باشد 

حجم دوره 9.5 گیگابایت

 

 

سرفصل ها

Define Your Business & Target Audience

46:56
DOWNLOAD: Define Your Business Worksheet 
00:06
Case Study: 3 Brand’s Purpose 
05:25
Position Your Brand 
04:06
Case Study: Amazon and Harley Davidson Positioning Statements
03:05
Define Your Business 
3 questions
Unique Selling Proposition 
06:01
Personality: What’s Yours? 
01:49
Case Study: 3+ Brands Show Their Personality 
06:54
Find Your Audience 
04:57
Where is Your Audience? 
3 questions
ACTION ITEM: Where is Your Audience? 
00:14
Validate Your Business Idea 
08:30
CASE STUDY: Phil Surveys His Audience 
01:09
Supplemental Reading List 
00:36

Brand Identity

52:16
Branding Basics 
02:27
Case Study: 3 Companies with Great ‘Brand’ Strategies 
04:43
Tools for Creating Graphics 
07:39
Brand Assets: Links to Helpful Resources 
00:24
Quick Canva Tutorial 
10:35
Quick Photoshop Tutorial 
26:10
Supplemental Reading List 
00:17

Websites

03:10:43
Website Tools & Why I Use WordPress 
03:39
ACTION ITEM: Find an Inspirational Website 
00:14
Choose Your Domain Name 
05:28
Intro to the WordPress Course Lessons 
01:15
Purchase Hosting and Install WordPress 
05:59
Navigating WordPress 
06:06
Install a New Theme 
06:34
Add a Static Home Page 
04:09
Editing a Page & Change the Site Title 
17:05
Add and Edit a Menu
05:41
Publishing Your Website 
01:41
Writing a New Post & Organizing Your Blog 
09:12
Blog Page Design – Excerpts vs. Full Content 
01:00
Adding a Video to Your Website 
03:44
Customize the Sidebar 
04:47
Change Your Site Icon 
01:47
Change Your Site Icon with a Plugin
02:25
Make Your Website Responsive and Mobile Friendly 
03:27
Customize the Footer Information
03:28
Find, Install, and Activate Plugins
07:19
Backing Up Your Website 
04:48
Securing Your Site from Attackers
04:51
Make Your Site SEO Friendly 
05:37
Make Your Website Faster 
04:33
See Google Analytics in WordPress
05:06
Block Spam with Akismet 
03:13
Pretty Link Redirects and Link Shortener 
02:58
SSL Certificates – Secure & Encrypt User Data 
04:37
Important Message About the Next Lesson 
00:26
Secure Contact Forms 
07:07
Add Comments 
05:07
Free Email Marketing in WordPress
10:58
Add Social Sharing Buttons 
06:51
What Pages Do You Need? 
08:42
Design a Home Page that Works 
08:54
The Start Here (About Page) 
06:15
The Resources Page 
05:39

Email Marketing

59:07
Easy Email Marketing Funnels 
06:51
Email Marketing Tools 
04:09
Create a Lead Magnet 
07:26
ACTION ITEM: Plan Your Lead Magnet 
00:20
Add Opt-In Forms to Your Website
05:34
Segment and Tag Your Audience 
05:10
Create Email Sequences 
13:06
Write Better Email Subject Lines 
03:54
Use Reports to Analyze Success 
07:05
Case Study: How Phil Got 100+ New Subscribers in Less Than 1 Week
05:32

Copywriting, Blogging & SEO

40:05
Copywriting Basics 
02:19
A.I.D.A. 
05:31
Case Study: A Sales Page That Works 
08:14
9 Commandments of Copywriting
06:42
Write Better Headlines 
05:21
Write Quality Articles 
06:17
Improve Your Website’s SEO 
05:23
Supplemental Reading List 
00:18

YouTube

01:49:32
YouTube Basics 
06:39
Case Study: Phil’s YouTube Sales Funnel 
04:43
SEO: Watch Time vs. View Count 
03:33
YouTube Keyword Research 
05:39
Start Your YouTube Channel 
02:59
Design and Add Channel Art 
07:23
Add Your Channel Description 
02:41
Customize Your Channel Layout 
04:26
ACTION ITEM: Create Your YouTube Channel 
00:10
Increase YouTube Subscriptions by 400% 
00:19
Add a YouTube Channel Trailer 
02:29
Verify Your Channel and More Important Settings 
06:34
Upload Defaults, Featured Content, and Branding 
06:01
Uploading a Video: Titles, Descriptions, Thumbnails, and Tags
11:41
Adding YouTube Cards and End Screens 
07:53
YouTube Analytics 
06:08
The Community Tab 
02:17
Going Live on YouTube 
04:07
Free Music Library on YouTube 
01:37
Create a YouTube Ad / Promote Your Videos 
05:09
Spy on Your Competitors with Social Blade 
04:02
TubeBuddy Tutorial: Optimize Your YouTube Experience 
13:02

Video Marketing

01:29:57
Video Marketing Basics 
03:36
Video Equipment for Beginners 
08:28
Tools to Help Make Your Videos Look Pro 
04:02
Structure a Video that Sells 
04:19
Video Production Bootcamp Intro
01:04
You Need These Things to Make a Great Video 
03:17
Create the RIGHT Video for Your Brand 
02:47
Come Up with a GREAT Video Idea
05:05
Plan Your Video 
03:30
Intro to Equipment 
01:34
Camera Options 
06:00
Microphone Options 
04:37
Lighting Options 
01:55
Editing Tools 
02:11
Exposing Your Shot 
05:25
Compose Your Shot 
04:25
Filming Yourself 
01:09
Getting the Right Shot 
03:43
Choose a Background 
02:32
Phil’s Office Setup 
02:54
Shooting with a Smartphone 
05:10
Choosing the Right Microphone 
03:21
Record Better Audio in Any Environment 
01:27
Basic Video Lighting: 3-Point Setup
07:26

Facebook Groups (Social Media Marketing)

25:43
Why Facebook Groups? 
02:19
Start a Facebook Group for Your Audience 
11:26
Create Your Facebook Group 
1 question
Facebook Group Tips: Grow an Engaged Audience 
08:24
Posting Types, Live Streaming to Groups, and Scheduling Posts 
03:34

Facebook Pages (Social Media Marketing)

02:28:49
Why Facebook Pages are Important for your Business 
01:09
Join Our Course Private Facebook Group
00:31
Creating an Optimized Facebook Page for your Business 
08:57
Adding Essential Information to your Facebook Page 
10:39
Selecting your Profile Image 
04:29
Creating a Professional Facebook Cover Image 
12:03
Writing a Captivating Description for your Page 
02:42
Getting your Facebook Page Username & URL 
02:45
Facebook Apps Links 
00:18
Facebook Page Apps to Increase Fans Engagement 
08:05
Create your Facebook Page 
1 question
Top 9 Ways to Monetize your Facebook Page 
11:58
Exploring Publishing tools 
10:12
Scheduling Posts 
04:43
Facebook Call-To-Action Button 
09:28
How to Spy your Competitors on Facebook 
11:01
How to Guarantee your Fans see All your posts 
09:32
Exploring Facebook Insights 
12:19
Promoting your Facebook Page 
10:33
Four Unlimited sources of Royalty Free Image for your Facebook 
12:19
Turn ANY image into a clickable Facebook Post 
05:06

Facebook Ads (Social Media Marketing)

01:01:24
Introduction to Facebook Ads 
01:12
Introduction to the Facebook Ads Manager 
05:53
Setting up your Payment account for Ads 
01:54
Defining your Target Audience 
12:13
Level 1 – Creating the Ad Post 
05:24
Level 1 – Boosting Your Post 
08:36
Level 2 – Creating your Ad in the Ads Manager 
11:24
Tips to get your Ad approved by Facebook 
03:24
Analyzing the Results 
11:24
Creating you First Facebook Ad 
2 questions

Facebook Retargeting (Social Media Marketing)

51:02
What is Facebook Retargeting and Why is Important for you 
04:50
Creating a Facebook Pixel 
05:28
Installing the Pixel in WordPress 
04:31
Installing the Pixel in other websites (non-Wordpress) 
02:27
Installing the Facebook Pixel on your Website. 
2 questions
Testing the Facebook Pixel 
03:53
Creating your Audience with the Facebook Pixel 
03:40
Facebook Pixel Advanced Audience Creation 
13:45
Message “Your Audience is too small” 
01:50
Creating a Facebook Ad with the Pixel Audience 
10:38

Facebook For Local Business (Social Media Marketing)

34:46
How Facebook Ads Can Help your Local Business to Grow 
06:23
This is the Plan for your Local Business 
07:33
Reaching people around your business 
10:23
Creating your Local Business Facebook Ad 
10:27
Create a Facebook Ad for your Local Business 
1 question

Facebook Marketing – Student Q&A

59:37
How to Optimize Your Audience Detailed Targeting on Facebook Ads
04:51
How to Use Tags to Reach more people on Social Media
05:18
Breaking News! Facebook is changing the rules. How to protect your Pages?
47:11
How to Check if Facebook Shared your Data with Cambridge Analytica
02:17

Google Adwords

01:10:06
Google Adwords for your Business 
01:47
How Google Adwords works? 
02:53
Examples of Google Adwords Ads that we are Creating 
04:27
Setting up your Adwords Account 
06:51
Exploring the Adwords Interface 
05:14
Finding the Best Keywords for your Business with Keyword Planner 
11:14
Creating a Google Adwords Search Campaign 
06:10
Selecting your Audience 
03:32
Choosing your Bid Settings 
04:21
Creating an Ad Group and Adding Keywords 
03:42
Finalizing your Google Adwords Ad 
06:14
Managing your Campaign and Analytics 
03:02
Creating a YouTube Ad with Google Adwords 
09:57
Your Next Steps… 
00:42
Create a Google Adwords Ad 
1 question

Google Analytics

42:47
Set Up Google Analytics 
05:32
Navigating the Google Analytics Dashboard 
06:34
Know Your Audience Better with Analytics 
05:35
User Acquisition and Behavior Flow 
13:17
See Where Visitors Click on Your Website 
04:40
User Behavior and Site Speed 
04:00
Setting Up Goals with Google Analytics 
03:09

Twitter (Social Media Marketing)

01:37:38
Why Twitter and How it can Help your Business 
01:47
Choosing the Best Username 
06:27
4 Tips to Choose Your Twitter Handle 
02:00
Creating your Twitter account 
04:53
Creating an Outstanding Twitter Profile Page 
03:46
Adding your Profile and Header Photo 
09:33
Writing an Optimized Twitter Bio 
10:43
Write an Optimized Twitter Profile Description 
1 question
Pin the Most Important Tweet for Your Audience 
06:17
Connecting with Other Influencers 
05:36
Twitter Hashtags 
05:41
Case Study – Growing Your Twitter presence with Jooicer 
09:04
Adding Twitter buttons to your Website 
09:58
Adding Twitter Widgets to your Website 
06:51
Twitter Advertising – Creating your Ads Account 
09:31
Twitter Advertising – Adding your Payment Method 
01:21
Twitter Advertising – Creating other Twitter Ads 
02:19
Twitter Advertising – Promoting a Tweet 
01:51

Instagram (Social Media Marketing)

01:19:12
Why Instagram and How it can Help your Business 
03:42
Instagram for Business – What’s our Strategy 
04:21
Create an Instagram for Business Profile 
03:51
#1 Building a Killer Instagram Profile 
02:42
#2 Building a Killer Instagram Profile 
03:57
#3 Building a Killer Instagram Profile 
05:04
#4 Building a Killer Instagram Profile 
01:33
Accessing the Ads Manager 
02:36
Creating your First Instagram Ad 
03:58
Creating your Instagram Ad inside the App 
07:44
Create an Instagram Ad! 
2 questions
Important Tips to have a successful Ad campaign 
04:46
#1 Mistakes People Make on Instagram 
02:19
#2 Mistakes People Make on Instagram 
01:13
#3 Mistakes People Make on Instagram 
02:01
#4 Mistakes People Make on Instagram 
00:51
#5 Mistakes People Make on Instagram 
01:04
#6 Mistakes People Make on Instagram 
00:51
Tools to Create Viral Instagram Photos 
04:22
Create Viral Instagram Photos 
13:20
Adding Your Logo or Website to your Instagram Photos 
04:50
Instagram Live Video 
04:07

Pinterest (Social Media Marketing)

01:16:56
Why Pinterest and How it can help your Business 
03:15
Opening a Pinterest Business Account 
03:14
Linking Pinterest with Your Website and Getting a Verified Account 
04:56
Linking Pinterest with Other Social Media Platforms 
02:04
Optimizing your Pinterest Profile 
08:51
Creating Boards 
09:21
Create two Pinterest Boards in your Profile 
1 question
Using “Secret” Boards 
03:00
The Powerful Pinterest Notification 
01:18
Adding Pinterest Chrome Extension 
03:21
Adding Pinterest to Your Website 
13:36
Pinterest Ads – Getting Started 
03:02
Pinterest Ads – The Ads Panel Overview 
02:46
Pinterest Ads – Creating a Campaign 
13:05
Pinterest Ads – Creating Pinterest Ads Fast 
03:05
The Official Pinterest Ads Manager Guide (Download)
00:02
Pinterest Ads – Analytics 
02:00

LinkedIn (Social Media Marketing)

01:31:53
Welcome to LinkedIn Marketing 
01:39
Setting up your LinkedIn Profile 
06:25
Adding Experience, Skills, Accomplishments to your Profile 
03:21
Adding a Professional Background Photo 
04:06
Adding Media (video/photos) to your LinkedIn Profile 
06:00
Changing your LinkedIn URL 
03:29
Adding Your Website to LinkedIn 
06:22
Creating Shareable Content on LinkedIn 
04:07
Case Study: LinkedIn Company Page Examples 
05:29
Creating a LinkedIn Company Page 
02:22
Managing your LinkedIn Company Page 
07:08
Publishing content in your LinkedIn Company Page 
04:10
Getting $50 Bonus in Ads Credits 
02:39
LinkedIn Ads Introduction 
02:56
Creating a LinkedIn Sponsored Content Ad 
11:46
Waiting for LinkedIn Ad approval 
00:45
Creating a LinkedIn Text Ads Campaign 
06:52
Creating a LinkedIn Sponsored InMail Campaign 
09:08
Quick view at the Campaign Manager 
03:09
Create an Optimize your LInkedIn Profile 
1 question

Periscope (Social Media Marketing)

50:21
What is Periscope 
01:07
Creating Your Periscope Account 
06:35
Using your Description as Marketing tool 
04:22
Using Periscope like a Pro 
10:59
Live Scope Stats 
03:37
How Often to Periscope 
04:15
Ideal Periscope session length 
02:50
Using Powerful titles in your scopes 
02:20
Getting feedback from your Audience 
03:32
Using your scopes in other Channels 
05:34
Optional equipment that will make your scopes looks professional 
05:10
Let’s do a Periscope Session 
1 question

Google Plus (Social Media Marketing)

32:44
Welcome to Google Plus 
01:05
Why your Business should be on Google Plus 
03:36
What’s the difference between Google Plus Pages and Profiles 
04:47
Creating a Google Plus Business Page 
04:28
Adding the Profile photo and Cover Image 
04:59
Adding your Contact Information 
02:20
Adding links to your Website and Social Media 
04:05
Adding your Story 
05:01
Previewing your Google Plus Page 
02:23

Social Media Live Streaming

01:56:04
Using Different Social Media Streaming to Grow your Business 
02:07
Basic Equipment for Social Media Streaming 
08:41
Planning an Irresistible Live Streaming Session 
09:42
Facebook Live Basics 
05:03
Running a Facebook Live Session from your Smartphone 
06:47
Sharing our Facebook Live Session 
02:43
3 ways to Reuse your Facebook Live Session for Ads or Posts 
05:27
YouTube Live Basics 
02:17
Running a YouTube Live From your Smartphone 
04:40
Instagram Live 
03:09
Periscope Live 
03:17
Introduction to OBS Broadcaster software 
03:19
Setting up your OBS Software 
10:56
Using OBS Studio Mode 
04:51
Facebook Live Streaming with OBS 
12:23
YouTube Live Streaming with OBS 
06:59
Simultaneous Streaming to Facebook, YouTube and Periscope 
15:40
Other awesome software for Live Streaming 
08:03
Let’s do a Social Media Live Streaming Session! 
1 question

Podcasting

26:07
Why Podcasting? 
03:11
Podcasting Tools 
06:41
Podcast Hosting with Libsyn 
07:27
Adding Tags to Your MP3 with ID3 Editor 
03:16
Getting Your Podcast on iTunes 
02:18
Validate Your Podcast Feed 
00:57
Outsourcing Your Podcast Work 
02:17

Quora

06:17
Why Quora? 
02:57
Find the Right Questions, and Optimize Your Answer 
03:20

Conclusion

01:46
Thank You 
01:46

LIVE Q&A Replays

04:34:58
Live Q&A 1 
01:09:29
Live Q&A 2 
01:02:40
Live Q&A 3 
01:16:00
Live Q&A 4 
01:06:49

Bonuses

01:59
Bonus Lecture: Get Any of Phil’s Courses for Up to 90% Off
00:09
Bonus Lecture: Get Any of Diego’s Courses for Up to 90% Off
01:49

 

 

تمامی محصولات فروشگاه اینستاگرام دارای 4 روز ضمانت بازگشت پول در صورت وجود مشکل در محصول و تایید پشتیبانی می باشند

در صورت هر گونه سوال و مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما یا در تلگرام با ما در ارتباط باشید

ساعات پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 19 به جز روز های تعطیل

ای دی تلگرام :instagramstorehelp@

برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده حتما از آخرین نسخه winrar ویندوز استفاده کنید در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد

دانلود آخرین نسخه winrar

نکات قبل از خرید :

 • فایل های گرافیکی موجود بروی سایت فقط در نرم افزار فتوشاپ و افترافکت اجرا می شود و قبل از خرید به این نکته توجه فرمایید و لذا خواهشمندیم همیشه از آخرین نسخه نرم افزار های ذکر شده استفاده کنید
 • قبل از خرید ربات اینستاگرام تمام توضیحات محصول و مستندات آموزشی موجود در سایت رو مطالعه فرمایید
 • تمام دور های آموزشی موجود در سایت (فعلا) به زبان انگلیسی و در بعضی از موارد دارای زیرنویس انگلیسی می باشند این دوره ها به زبان سهل و آسان هستند و نیازی به سطح زبان بالا نیست و کاربرانی که سطح زبان پایینی دارند هم می توانند استفاده کنند

راهنمای کار با فایل های دانلودی از سایت فروشگاه اینستاگرام :

 • برای دانلود از نرم افزار های مدیریت دانلود مثل IDM استفاده کنید.
 • همیشه از آخرین نسخه نرم افزار مدیریت دانلود استفاده کنید.
 • به منظور کاهش حجم فایل ها و دانلود یکپارچه تمامی فایل های سایت تا آخرین سطح فشرده شده اند
 • برای اکسترکت فایل ها فقط از آخرین نسخه نرم افزار  WINRAR  نسخه ویندوز استفاده کنید
 • رمز تمامی فایل ها www.admininsta.com  میباشد. رمز را با حروف انگلیسی و کوچک تایپ کنید.

اگر هنگام اکسترکت کردن با خطاهایی نظیر OCR یا wrong password مواجه شدید احتمالا رمز را اشتباه وارد کردید یا هنگام دانلود خطایی رخ داده است. برای رفع مشکل :

 • از درستی رمز اطمینان حاصل نمایید.
 • فایل زیپ را با winrar تعمیر کنید.
 • فایل را دوباره دانلود کنید.
 • در صورت حل نشدن مشکل آن را در بخش نظرات محصول یا در صفحه تماس با ما گزارش دهید تا خرابی فایل بررسی شود.

ورژن مناسب نرم افزار ها برای کار با قالب ها در توضیحات هر محصول نوشته میشود ولی شما سعی کنید از آخرین نسخه آن استفاده کنید

در صورت داشتن سوال در مورد هر کدام از محصولات میتوانید آن را در قسمت نظرات محصول بپرسید تا کارشناسان فروشگاه پاسخگو باشند

توضیحات تکمیلی

مدت دوره

زبان دوره

حجم دوره

تعداد درس

1 دیدگاه برای دوره آموزش عالی بازاریابی دیجیتال 23 دوره در یک پکیچ

 1. امتیاز 3 از 5

  eedehghandar (مالک تایید شده)

  سلام
  ارزوی موفقیت روز افزون دارم برای تیمتون
  اگه امکانش هست برای دوره هاتون زیر نویس فارسی فراهم کنید

  • پشتیبان سایت

   سلام
   فعلا امکان تهیه زیرنویس فارسی برای دوره ها وجود نداد ولی در آینده سعی میشه هم زیر نویس فارسی تهیه شه هم دوره های فارسی قرار داده شه. موفق باشید.


دیدگاه خود را بنویسید